Østermarie Idræts Forening

11. Kreds

hoenen

Kommende arrangementer

Ingen begivenheder

Hvorfor spiller man poker i Østermarie?

Ovenstående spørgsmål er der sikkert mange der har stillet sig selv i den sidste tid – og måske også mange af vores egne medlemmer.

Svaret er

at vi som idrætsforening engagerer os i vores nærområde, og meget gerne vil være med til at udvikle (næsten) enhver form for aktivitet for vores medlemmer, men også for nye medlemmer. Idrætsforeninger i dag er udfordret, når man tænker på de ”gode gamle sportsgrene” – og derfor mener vi i bestyrelsen at det er en god ide at tænke nyt.

Det har vi sådan set gjort i mange år. Som eksempler kan nævnes:

Vi har arrangeret præmiewhist for mange år siden

Vi har haft stavgang på programmet

Vi har støttet op om etableringen af Folkekøkkenet – det nuværende ”Det levende køkken”

Vi har specielle aktiviteter for mennesker på 50+

Vi har juniorklub for unge op til 14 år

Hvordan kan det så lade sig gøre?

Gennem rigtig mange år, har vores frivillige stillet op til arrangementer hvor vi tjener penge til arbejdet. Vi har arrangeret sommerfester, loppemarked, og ikke mindst Party Show. Senest stillede vi op som frivillige ved 4H Nordisk Lejr i Østermarie. Alt sammen har det været med til at vi har en sund økonomi i foreningen, og derfor har vi mulighed for at støtte nye initiativer.

Det eneste det kræver er, at ideerne kommer på bordet, og at nogen vil være ”ildsjæle” og ”tovholdere” for de nye aktiviteter som skal løbes i gang.

Derfor - Kunne du tænke dig at der sker noget nyt i Østermarie – så hold dig ikke tilbage. Kom frit frem med din ide – du skal blot medbringe din egen tid og interesse. Resten hjælper vi meget gerne med.

Mange gange strander de nye ideer, fordi vi ”Tordenskjolds soldater” ikke magter at finde den nødvendige tid og kræfter til at løbe ideerne i gang – dagligdagen i foreningen optager allerede rigtig meget af vores frivilliges tid. Til gengæld vil vi altid gå seriøst ind i arbejdet med at løbe nye ideer i gang, med økonomisk støtte, rådgivning, måske ansøgninger, men også organisering i vores fællesskab.

Derfor spilles der poker i Østermarie. En passioneret pokerspiller, som er flyttet til Østermarie. Han ville gerne give bornholmerne chancen for at spille poker – ikke blot på computeren, men live i Østermarie. ØIF støtter dette initiativ, ved at købe borde og øvrigt udstyr – men derudover er det spilletilladelsens indehaver Thomas Glud, som står for alt det praktiske.

Hvad er det næste nye der skal ske i Østermarie? Det kan være dig der finder ideen – og løber den i gang. Vi glæder os til at høre fra dig.

På bestyrelsens vegne

Mogens.

Formand for ØIF/11. Kreds